Barkeeper

klíč k vlastní budoucnosti

49 950 Kč

Jak otevřít úspěšný podnik a správně ho provozovat.

Kurz je zaměřen na konkrétní problematiku s jasným cílem. Garantujeme úsporu budoucích nákladů, efektivitu a profitabilitu provozu. Po absolvování kurzu se vyvarujete začátečnických chyb a postupů, které jsou vždy velmi drahé a neefektivní. Vše podložíme Osvědčením o úplné Profesní kvalifikaci, na jehož základě vám bude vydáno Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost. Je dobré nejprve vše správně vědět a až poté konat. Nikdy obráceně. Více o kurzu >>>

Kavárník

kavárna, splněný sen

49 950 Kč

Postaráme se o dobrý vítr do vašich podnikatelských plachet.

Kurz je zaměřen na konkrétní problematiku s jasným cílem. Garantujeme úsporu budoucích nákladů, efektivitu a profitabilitu provozu. Po absolvování kurzu se vyvarujete začátečnických chyb a postupů, které jsou vždy velmi drahé a neefektivní. Vše podložíme Osvědčením o úplné Profesní kvalifikaci, na jehož základě vám bude vydáno Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost. Je dobré nejprve vše správně vědět a až poté konat. Nikdy obráceně. Více o kurzu >>>

Živnost - Cukrář

láska k pečení, splněný sen

29 950 Kč

Získejte pro sebe Živnostenské oprávnění Cukrář/cukrářka.

V tomto intenzivním kurzu se cíleně zaměříme na splnění požadavku Odborné způsobilosti dle zákona pro řemeslné živnosti a získání Živnostenského oprávnění v oboru Cukrář. Připravíme Vás a navíc vybavíme výstupními profesními dokumenty, bez kterých se neobejdete. K tomu přidáme rady a tipy, které nás oddělují od ostatních a jež jinde nezískáte. Vše podložíme Osvědčením o úplné Profesní kvalifikaci, na jehož základě Vám bude vydáno Živnostenské oprávnění Cukrář/cukrářka. Více o kurzu >>>

Živnost - Cukrář

comfort - privátně

39 950 Kč

Dopřejte si privátní Živnostenské oprávnění Cukrář/cukrářka.

Výjimečný kurz v privátním stylu, díky kterému splníte požadavek Odborné způsobilosti dle zákona pro řemeslné živnosti a získáte Živnostenské oprávnění v oboru pekařství, cukrářství. Připravíme Vás a navíc vybavíme výstupním profesním dokumentem, bez kterého se na úřadu neobejdete. Přidáme rady a tipy, které jinde nezískáte. Vše podložíme Osvědčením o úplné Profesní kvalifikaci Cukrář na jehož základě Vám bude vydáno Živnostenské oprávnění Cukrář. Více o kurzu >>>