Živnost – Cukrář

láska k pečení, splněný sen

29 950 Kč

Získejte pro sebe Živnostenské oprávnění Cukrář/cukrářka.

Živnostenské oprávnění Cukrář/cukrářka – to je, oč tu běží.

Jedná se o živnost řemeslnou (příloha č. 1, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.),  a získání je podmíněno vzděláním v oboru. Pokud jste vyučení jako cukrář, máte maturitní vysvědčení ze střední odborné školy nebo jste vystudovali vysokoškolské vzdělání v oboru, máte vyhráno.

Stejně tak to bude v případě, že úspěšně absolvujete náš vzdělávací program Cukrář, který je zakončen zkouškami a Osvědčeními o profesní kvalifikaci Cukrář. Soubor Osvědčení, které od nás získáte nahrazuje výuční list, rekvalifikační kurz a praxi. Po absolvování získáte Živnostenské oprávnění v oboru Cukrář/cukrářka, bez dalšího dokládání praxe, vzdělání, nebo odpovědného zástupce (garanta). Soubor Osvědčení o získání Profesních kvalifikací lze také použít pro nové zaměstnání, povolání Cukrář. Vše dle platné legislativy a v souladu s Národní soustavou kvalifikací ČR.

Být svým pánem a podnikat na své jméno.

Výhodou celého programu, kterou si naši klienti uvědomují a velmi pochvalují je mimo jiné i okamžitá a výrazná úspora času, energie a budoucích financí.

Když nechcete garanta!

Připravíme vás a nebudete již na nikom závislí a zahájíte podnikání se svým Živnostenským oprávněním Cukrář/cukrářka.

Výhradně pro svědomité osobnosti, které chtějí v podnikání soběstačnost.

S přihlášením do kurzu doporučujeme neváhat a včas si zajistit místo v termínu, který vám vyhovuje. Pro hladký průběh je také zapotřebí se řádně připravit. Příprava probíhá v pohodlí vašeho domova z podkladů, které vám zašleme. Poté budeme v kontaktu a nápomocni s přípravou, která je u každého individuální.

 • Můžete se těšit na:
  Prima kurz v malém počtu osob, individuální přístup, výuku v profesionálním a pozitivním prostředí. Dále na soubor Osvědčení s platností v zemích Evropské unie o získání profesní kvalifikace Cukrář, které budete předkládat Živnostenskému úřadu pro uznání odborné způsobilosti, dle zákona. Navíc, tento významný profesní dokument odpovídá úrovni evropského rámce kvalifikací – Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF) a díky němu získáte pracovní povolení vykonávat profesi ve všech zemích EU.
 • Kurz je určen:
  Zájemcům, kteří cukrářský obor a cukrařinu milují a chtějí získat Živnostenské oprávnění Cukrář a podnikat v tomto oboru.
 • Zkouška:
  Uchazeč, který úspěšně zvládne zkoušky získává Osvědčení o Profesní kvalifikaci, které je podmínkou pro získání Živnostenského listu Cukrář/cukrářka. Celý systém je garantován Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci s resortními ministerstvy.
 • Kurzovné:
  Vložená částka je výhodná investice do svého podnikání, která se v horizontu času mnohonásobně zhodnotí a navíc vám okamžitě začne vydělávat. V ceně kurzovného je vždy zahrnuto vše, včetně studijních materiálů a podkladů ke kurzu a výuce, externích konzultací během přípravy, psacích potřeb, práce lektora(ů), spotřeby surovin, režijních nákladů, občerstvení v průběhu kurzu, práce osob, státních zkoušek a výše uvedených státních Osvědčení, kvalifikcae Cukrář/cukrářka.