Barkeeper

řízení barového provozu

9 950 Kč

Jak na správné a ekonomicky zdravé vedení podniku.

V tomto kurzu se primárně zaměříme na konkurenceschopnost a zásadní profitabilitu podniku. Vlastní bar je uskutečněný sen, proto se postaráme o dobrý směr Vašeho podnikání z mnoha různých pohledů.

Jedná se o ojedinělý a osobitý kurz, který je určen všem zájemcům, kterým jde o správné vedení provozu a těm, kteří pomýšlejí na osamostatnění a otevření svého vlastního podniku. Nezapomínáme ani na ty, kteří už svůj vysněný bar mají, ale nešlape to podle jejich představ.

Kurz se koná ve školícím centru Barového institutu a je veden výhradně principálem Barového institutu. Jeho mnohaleté zkušenosti, načerpané za dvě desetiletí v prestižních a skvěle fungujících provozech jsou dobrým důvodem pro výběr tohoto kurzu. Každý účastník kurzu má k dispozici vše potřebné v té nejlepší kvalitě se zaručeným profesionálním přístupem, diskrétností a loajalitou.

Můžete se těšit na:

Kurz v minimálním počtu osob, individuální přístup, výuku v profesionálním a pozitivním prostředí, drobný dárek, certifikát v anglickém jazyce s mezinárodní platností, nové zážitky a příležitosti.

Nafasujete:

Pro každého účastníka kurzu jsou připraveny mimo jiné studijní materiály a podklady ke kurzu, které využijete nejen při studiu v kurzu, ale i jako odbornou pomůcku v následném profesním životě, dále psací potřeby, pitný režim.

Profil certifikovaného barkeepera:

Absolvent tohoto kurzu pronikne do marketingu, managementu baru a jeho správného řízení. Obsáhne manažerské metody a techniky, organizaci a psychologii provozu, řízení lidských zdrojů a mnoho dalšího. Důraz je kladen na vedení a fungování provozu, jeho celkovou úspěšnost na trhu a efektivnost.

Certifikace:

Intenzivní kurz je zakončen teoretickými a praktickými zkouškami a předáním uznávaného a respektovaného certifikátu s mezinárodní platností v anglickém jazyce. Absolventi jsou poté zařazeni do registru mezinárodních studentů IES a kdykoli si u nás mohou oficiálně zažádat o další mezinárodně platné a celosvětově uznávané osvědčení o dosaženém vzdělání – prestižní International Education Society certificate.

Kurzovné:

V ceně kurzovného je vždy zahrnuto vše, včetně 21% DPH, studijních materiálů a podkladů ke kurzu a výuce, psacích potřeb, práce lektora(ů), spotřeby surovin, režijních nákladů, pitného režimu, zkoušek, certifikátu v anglickém jazyce s mezinárodní platností.