Barkeeper

bar, splněný sen

19 950 Kč

Jak otevřít úspěšný bar a správně ho řídit i zdravě šéfovat.

V tomto kurzu se zaměříme na dobrý vítr do vašich podnikatelských plachet, konkurenceschopnost a zásadní profitabilitu. Důraz je kladen na vybudování podniku, dobrého jména a pověsti. Celkovou úspěšnost na trhu a dlouhodobou efektivnost.

Vlastní bar je uskutečněný sen.

Postaráme se, aby váš sen nebyl černou můrou, kterou nebudete moci finančně pokrýt a odborně zvládnout.

Ojedinělý a osobitý kurz je určen všem, kteří pomýšlejí na otevření svého vlastního podniku. Kurz se koná ve školícím centru Barového institutu a je veden principálem Barového institutu. Jeho mnohaleté zkušenosti, načerpané za více jak dvě desetiletí v prestižních a skvěle fungujících provozech jsou působivé a inspirativní.

Kurz se koná ve vypsaném termínu, případně po dohodě v individuálním termínu a čase, který vám nejlépe vyhovuje.

Jistota absolvování státní zkoušky na první dobrou.

Odborný kurz Barkeeper je možné v případě zájmu ukončit i státní zkouškou Barman(ka) z naší nabídky. Získáte tak Osvědčení o úplné profesní kvalifikaci Barman, jež v sobě skrývá velký potenciál a díky kterému získáte pracovní povolení v zemích EU.

 • Můžete se těšit na:
  Kurz v minimálním počtu osob, individuální přístup, výuku v profesionálním prostředí, drobný dárek, dále na certifikát v anglickém jazyce s mezinárodní platností a na nové zážitky a příležitosti.
 • Nafasujete:
  Pro každého účastníka kurzu jsou připraveny mimo jiné studijní materiály a podklady ke kurzu, které využijete nejen při studiu v kurzu, ale i jako odbornou pomůcku v následném profesním životě, dále vám zapůjčíme barmanskou zástěru a barmanské vybavení, samozřejmostí jsou psací potřeby a pitný režim.
 • Profil absolventa:
  Absolvent tohoto kurzu umí postavit vlastní bar a umí ho provozovat. Pronikne mimo jiné i do marketingu, managementu baru a jeho správného řízení. Obsáhne provozní metody a techniky, organizaci a psychologii provozu.
 • Certifikace:
  Intenzivní kurz je zakončen prověřením znalostí a předáním certifikátu v anglickém jazyce s mezinárodní platností.
 • Kurzovné:
  V ceně kurzovného je vždy zahrnuto vše, včetně 21% DPH, studijních materiálů a podkladů ke kurzu a výuce, psacích potřeb, práce lektora(ů), spotřeby surovin, režijních nákladů, pitného režimu, zkoušek a certifikátu v anglickém jazyce s mezinárodní platností.
 • Tip:
  Pro každého, kdo potřebuje pro své podnikání mimo informací a znalostí kurzu Barkeeper také Živnostenský list, nabízíme získání Živnostenského oprávnění na Hostinskou činnost. Cíleně se zaměříme na splnění požadavku Odborné způsobilosti dle zákona pro řemeslné živnosti. Připravíme vás a navíc vybavíme výstupním profesním dokumentem, bez kterého se neobejdete. K tomu přidáme rady a tipy, které nás oddělují od ostatních a jež jinde nezískáte. Vše podložíme Osvědčením o úplné Profesní kvalifikaci, na jehož základě vám bude živnostenským úřadem vydáno Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost.