Barkeeper

klíč k vlastní budoucnosti

49 950 Kč

Jak otevřít úspěšný podnik a správně ho provozovat.

Unikátní odborný kurz je určen všem, kteří chtějí vlastní podnik. V kurzu se zaměříme na dobrý vítr do vašich podnikatelských plachet, konkurenceschopnost a zásadní profitabilitu. Důraz je kladen na vybudování podniku, dobrého jména a pověsti. Celkovou úspěšnost na trhu a dlouhodobou efektivnost. Vše podložíme Osvědčením o úplné Profesní kvalifikaci, na jehož základě vám bude živnostenským úřadem vydáno Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost.

Vlastní bar je uskutečněný sen.

Kurz se koná v Barovém institutu a je veden principálem Barového institutu. Jeho mnohaleté zkušenosti, načerpané za více jak dvě desetiletí v prestižních a skvěle fungujících provozech, stovky otevřených a profitujících podniků u nás i v zahraničí jsou působivé a inspirativní.

Postaráme se, aby váš sen nebyl černou můrou, kterou nebudete moci finančně pokrýt a odborně zvládnout!

Kurz je otevřen pro každého, kdo nechce být na nikom závislí a potřebuje pro své současné či budoucí podnikání správné informace + Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost. Cíleně se zaměříme na splnění požadavku Odborné způsobilosti dle zákona pro řemeslné živnosti. Připravíme vás a navíc vybavíme výstupním profesním dokumentem, bez kterého se neobejdete. K tomu přidáme rady a tipy, které nás oddělují od ostatních a jež jinde nezískáte.

 • Můžete se těšit na:
  Kurz v malém počtu osob, individuální přístup, výuku v profesionálním prostředí, dále na Osvědčení s platností v zemích Evropské unie o získání Profesní kvalifikace, které budete předkládat Živnostenskému úřadu pro uznání odborné způsobilosti, dle zákona. Navíc, tento významný profesní dokument odpovídá úrovni evropského rámce kvalifikací – Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF) a díky němu získáte pracovní povolení vykonávat profesi ve všech zemích EU.
 • Kurz je určen:
  Všem zájemcům, kteří chtějí pro své gastro podnikání získat potřebné informace + Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost a chtějí podnikat v oboru gastronomie na své jméno. Jestli chcete gastro provoz, ať už se jedná o bar nebo monotematickou speciálku či restauraci, penzion, hotel, motorest, camp … , vše budete mít ošetřeno Živnostenským oprávněním na Hostinskou činnost a budete vědět jak na to.
 • Kurzovné:
  Vložená částka je výhodná investice do svého vzdělání, která se v horizontu času mnohonásobně zhodnotí a navíc vám okamžitě začne vydělávat a značně šetřit náklady. V ceně kurzovného je vždy zahrnuto vše, včetně studijních materiálů a podkladů ke kurzu a výuce, externích konzultací během přípravy, psacích potřeb, práce lektora(ů), spotřeby surovin, režijních nákladů, občerstvení v průběhu kurzu, práce autorizované osoby, státní zkoušky a výše uvedeného státního osvědčení.
 • Bonus:
  A aby toho nebylo málo, probereme také kompletní legislativu a pomůžeme s orientací na trhu. Podnikání tak bude výrazně snažší se správně nastavenými parametry v návaznosti na úsporu financí a budoucí profitabilitu provozu s pevnou pozicí na trhu. Postaráme se, aby se vám kurz líbil a byl vám do života přínosem.