Kvalifikační kurz pro větší změnu v životě.
Být svým pánem ve vlastním podniku.

Barkeeper

klíč k vlastní budoucnosti

49 950 Kč

Jak otevřít úspěšný podnik a správně ho provozovat.

Kurz je zaměřen na konkrétní problematiku s jasným cílem. Garantujeme úsporu budoucích nákladů, efektivitu a profitabilitu provozu. Po absolvování kurzu se vyvarujete začátečnických chyb a postupů, které jsou vždy velmi drahé a neefektivní. Vše podložíme Osvědčením o úplné Profesní kvalifikaci, na jehož základě vám bude vydáno Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost. Je dobré nejprve vše správně vědět a až poté konat. Nikdy obráceně. Více o kurzu >>>