Živnost – Hostinská

standard

29 950 Kč

Získejte pro sebe Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost.

Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost – to je, oč tu běží.

Jedná se o živnost řemeslnou (příloha č. 1, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.),  a získání je podmíněno vzděláním v oboru. Pokud jste vyučení jako kuchař nebo číšník, máte maturitní vysvědčení ze střední hotelové školy nebo jste vystudovali vysokoškolské vzdělání v gastronomickém oboru, máte vyhráno.

Stejně tak to bude v případě, že úspěšně absolvujete náš vzdělávací program, který je zakončen státní zkouškou dle NSK a Osvědčením o úplné Profesní kvalifikaci. Toto Osvědčení, které od nás získáte nahrazuje výuční list, rekvalifikační kurz a praxi. Po absolvování získáte Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost, bez dalšího dokládání praxe, vzdělání, nebo odpovědného zástupce (garanta). Vše dle platné legislativy a v souladu s Národní soustavou kvalifikací ČR.

Být svým pánem a podnikat na své jméno.

Výhodou celého programu, kterou si naši klienti uvědomují a velmi pochvalují je mimo jiné i okamžitá a výrazná úspora času, energie a budoucích financí. Podnikatelské prostředí kterému se budeme věnovat, tedy prostředí gastro provozů, je nám velmi blízké. S otevřením takové kavárny, baru, bistra, restaurace, food trucku nebo třeba rodinného penzionu, či jen stánku přes ulici se pojí řada nejistot, velkých investicí a vůbec podnikatelského know – how.

To spojení s lidmi, ta získaná svoboda, vlastní rozhodování, ta atmosféra místa, které Vám celé patří, ta možnost si vyladit parádní interiér, kterému se budou vaši hosté obdivovat, je velmi lákavá.

Věříme, že Vám setkání s námi přinese včetně Živnostenského oprávnění na Hostinskou činnost i co nejvíce odpovědí na Vaše otázky. Zároveň jsme přesvědčeni, že bude přínosný i pro ty z vás, kteří se dnes zaměřujete třeba na úplně odlišné pracovní prostředí. Je totiž plný informací z aktuálního dění v oboru a příběhů z praxe, které Vás zkrátka vtáhnou do děje.

Když nechcete garanta!

Přidáme rady a tipy, jež jinde nezískáte a které Vám podnikatelský život v mnohém usnadní. S námi minimalizujete náklady a maximalizujete zisk od první chvíle, kdy se potkáme. Našim klientům garantujeme vložením kurzovného zajištěnou investici, kterou každému výrazně zhodnotíme. Připravíme Vás na podnikání, ve kterém nebudete již na nikom závislí a zahájíte podnikání se svým Živnostenským oprávněním na Hostinskou činnost. Živnostenské oprávnění Vám na základě uznání odborné způsobilosti bezodkladně vystaví Živnostenský úřad.

Výhradně pro svědomité osobnosti, které chtějí v podnikání soběstačnost.

S přihlášením do kurzu doporučujeme neváhat a včas si zajistit místo v termínu, který vám vyhovuje. Pro hladký průběh je také zapotřebí se řádně připravit. Příprava probíhá v pohodlí Vašeho domova z podkladů, které vám zašleme. Poté budeme v kontaktu a nápomocni s přípravou, která je u každého individuální.

Jistota získání Živnostenského oprávnění na Hostinskou činnost.

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Náplň hostinské činnosti je primárně příprava a prodej pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřeba v provozovně, v níž jsou prodávány, ale také prodej přes ulici. V rámci živnosti na hostinskou činnost je možno i poskytovat ubytování. Pokud zůstane zachována povaha živnosti, lze provádět také prodej pomocí automatů, ale i doplňkový prodej a provozování her.

 • Můžete se těšit na:
  Prima kurz v malém počtu osob, individuální přístup, výuku v profesionálním a pozitivním prostředí. Dále na Osvědčení s platností v zemích Evropské unie o získání Profesní kvalifikace, které budete předkládat Živnostenskému úřadu pro uznání odborné způsobilosti, dle zákona. Navíc, tento významný profesní dokument odpovídá úrovni evropského rámce kvalifikací – Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF) a díky němu získáte pracovní povolení vykonávat profesi ve všech zemích EU.
 • Kurz je určen:
  Všem zájemcům, kteří chtějí získat Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost a podnikat v oboru gastronomie. Nezáleží na tom, jestli chcete provozovat bar, café bar, kavárnu, bistro nebo monotematickou speciálku či restauraci, street food, pojízdnou kavárnu, food truck, gastro stánek, vinárnu, jídelnu, penzion, hotel, motorest, kemp atd. Vše budete mít ošetřeno vlastním živnostenským oprávněním na Hostinskou činnost.
 • Zkouška:
  Probíhá před autorizovanou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci. Uchazeč, který úspěšně zvládne zkoušku získává Osvědčení o Profesní kvalifikaci, které je podmínkou pro získání Živnostenského listu na Hostinskou činnost. Celý systém je garantován Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci s resortními ministerstvy.
 • Kurzovné:
  Vložená částka je výhodná investice do svého podnikání, která se v horizontu času mnohonásobně zhodnotí a navíc Vám okamžitě začne vydělávat. V ceně kurzovného je vždy zahrnuto vše, včetně studijních materiálů a podkladů ke kurzu a výuce, externích konzultací během přípravy, psacích potřeb, práce lektora(ů), spotřeby surovin, režijních nákladů, občerstvení v průběhu kurzu, práce autorizované osoby, státní zkoušky a výše uvedeného státního osvědčení.
 • Bonus:
  Aby toho nebylo málo, zaměříme se i na Vaše dotazy. Start do podnikání tak bude zase o něco snažší s dobrou orientací v oboru.