Živnostenské oprávnění

hostinská činnost

79 950 Kč

Získejte pro sebe Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost.

Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost to je, oč tu běží.

Jedná se o živnost řemeslnou (příloha č. 1, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.),  a získání je podmíněno vzděláním v oboru. Pokud jste vyučení jako kuchař nebo číšník, máte maturitní vysvědčení ze střední hotelové školy nebo jste vystudovali vysokoškolské vzdělání v gastro oboru, dostanete živnost bez jakýchkoli problémů.

Stejně tak to bude v případě, že úspěšně absolvujete tento kurz, který je zakončen státní zkouškou dle NSK a předáním Osvědčení o úplné Profesní kvalifikaci. Toto Osvědčení, které od nás získáte nahrazuje výuční list, rekvalifikační kurz a praxi! Ihned po absolvování můžete zažádat o Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost, bez dalšího dokládání praxe, vzdělání, nebo odpovědného zástupce (garanta). Vše dle platné legislativy a v souladu s Národní soustavou kvalifikací ČR.

Být svým pánem a podnikat na své jméno.

Výhodou celého programu, kterou si naši klienti uvědomují a velmi pochvalují je mimo jiné i okamžitá a výrazná úspora času, energie a budoucích financí. Podnikatelské prostředí kterému se budeme věnovat, tedy prostředí gastro provozů, je nám velmi blízké. S otevřením takové kavárny, baru, bistra, restaurace, food trucku nebo třeba rodinného penzionu, či jen stánku přes ulici se pojí řada nejistot, velkých investicí a vůbec podnikatelského know – how. To spojení s lidmi, ta získaná svoboda, vlastní rozhodování, ta atmosféra místa, které vám celé patří, ta možnost si vyladit parádní ineriér, kterému se budou vaši hosté obdivovat, je velmi lákavá. Věříme, že vám náš kurz přinese mimo Živnostenského oprávnění na Hostinskou činnost i co nejvíce odpovědí na vaše otázky. Zároveň jsme přesvědčeni, že bude přínosný i pro ty z vás, kteří se dnes zaměřujete třeba na úplně odlišné pracovní prostředí. Je totiž plný informací z aktuálního dění v oboru a příběhů z praxe, které vás zkrátka vtáhnou do děje.

Když se spokojíte jen s tím nejlepším.

Přidáme rady a tipy, jež jinde nezískáte a které vám podnikatelský život v mnohém ulehčí a usnadní. S námi minimalizujete náklady a maximalizujete zisk od první chvíle, kdy se potkáme. Našim klientům garantujeme vložením kurzovného zajištěnou investici, kterou každému výrazně zhodnotíme. Po tomto kurzu, který vás připraví nejen na zkoušku, ale také do vašeho budoucího života nebudete již na nikom závislí a zahájíte podnikání se svým Živnostenským oprávněním na Hostinskou činnost. Živnostenské oprávnění vám na základě uznání odborné způsobilosti bezodkladně vystaví Živnostenský úřad.

Výhradně pro moudré, inteligentní, důsledné a svědomité osobnosti.

S přihlášením do kurzu doporučujeme neváhat a včas si zajistit místo v kurzu. Pro hladký průběh je také  zapotřebí se řádně připravit v pohodlí domova z podkladů, které vám zašleme. Poté budeme v kontaktu a nápomocni s přípravou, která je u každého individuální.

Ctíte pořekadlo, že čas jsou peníze? … Jednáme podle toho!
Nechcete mít odpovědného zástupce, ale vše si řídit sami? … Postaráme se o to!
Nesnášíte pocit být někomu vděčni a stále na někom závislí? … Nebudete!
Přemýšlíte o tom, že byste podnikali v Hostinské činnosti? … Nadchneme vás!
Rádi byste měli jistotu získání Živnostenského oprávnění pro svůj provoz? … Zajistíme!
Toužíte po rychlém a efektivním vyřešení situace? … Zařídíme!
Potřebujete být v novém oboru podnikání samostatní a v dané pozici kompetentní? … Budete!
Chcete mít přehled o legislativě a vědět vše o podnikání v gastronomii? … Vysvětlíme!
Sníte o úspěšném podnikání a ziskovosti? … Stane se!
Přejete si mít svůj vlastní provoz, který je profitabilní a zdravý? … Již brzy budete otevírat!

Jistota získání Živnostenského oprávnění na Hostinskou činnost.

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Náplň hostinské činnosti je primárně příprava a prodej pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřeba v provozovně, v níž jsou prodávány, ale také prodej přes ulici. V rámci živnosti na hostinskou činnost je možno i poskytovat ubytování. Pokud zůstane zachována povaha živnosti, lze provádět také prodej pomocí automatů, ale i doplňkový prodej a provozování her.

 • Můžete se těšit na:
  Komfortní kurz v minimálním počtu osob, individuální přístup, výuku v profesionálním a pozitivním prostředí. Dále na Osvědčení s platností v zemích Evropské unie o získání Profesní kvalifikace, které budete předkládat Živnostenskému úřadu pro uznání odborné způsobilosti, dle zákona. Navíc, tento významný profesní dokument odpovídá úrovni evropského rámce kvalifikací – Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF) a díky němu získáte pracovní povolení vykonávat profesi ve všech zemích EU.
 • Kurz je určen:
  Všem zájemcům, kteří chtějí získat Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost a podnikat v oboru gastronomie na své jméno. Nezáleží na tom, jestli chcete provozovat bar, café bar, kavárnu, bistro nebo monotematickou speciálku či restauraci, street food, pojízdnou kavárnu, food truck, gastro stánek, vinárnu, jídelnu, penzion, hotel, motorest, camp atd. Vše budete mít ošetřeno živnostenským oprávněním na Hostinskou činnost.
 • Zkouška:
  Probíhá před autorizovanou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci. Uchazeč, který úspěšně zvládne zkoušku získává Osvědčení o Profesní kvalifikaci, které je podmínkou pro získání Živnostenského listu na Hostinskou činnost. Celý systém je garantován Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci s resortními ministerstvy.
 • Kurzovné:
  Vložená částka je výhodná investice do svého vzdělání, která se v horizontu času mnohonásobně zhodnotí a navíc vám okamžitě začne vydělávat. V ceně kurzovného je vždy zahrnuto vše, včetně studijních materiálů a podkladů ke kurzu a výuce, externích konzultací během přípravy, psacích potřeb, práce lektora(ů), spotřeby surovin, režijních nákladů, občerstvení v průběhu kurzu, práce autorizované osoby, státní zkoušky a výše uvedeného státního osvědčení.
 • Bonus:
  A aby toho nebylo málo, probereme také kompletní legislativu a pomůžeme s orientací na trhu. Podnikání tak bude výrazně snažší se správně nastavenými parametry v návaznosti na úsporu financí a budoucí profitabilitu provozu s pevnou pozicí na trhu. Postaráme se, aby se vám kurz líbil a byl vám do života přínosem.