Odborná kvalifikace

živnostenské oprávnění

39 950 Kč

Získejte náskok před ostatními. 

Exkluzivní kurz pro zájemce o Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnot.

Po tomto kurzu nebudete na nikom závislí a ihned zahájíte podnikání se svým Živnostenským oprávněním na Hostinskou činnost. S námi minimalizujete náklady a maximalizujete zisk od prvního dne, kdy se potkáme. V případě tohoto kurzu v tom pokračujeme a jdeme ještě dál. S přihlášením do tohoto kurzu doporučujeme neváhat a včas si zajistit místo v kurzu. Také je zapotřebí se řádně připravit v pohodlí domova z podkladů, které vám zašleme.

Živnostenské oprávnění pro Gastronomii – Hostinská činnost.

Ctíte pořekadlo, že čas jsou peníze?
Nechcete mít odpovědného zástupce, ale vše si řídit sami?
Nesnášíte pocit být někomu vděčni a stále na někom závislí?
Přemýšlíte o tom, že byste podnikali v Hostinské činnosti?
Rádi byste měli jistotu získání Živnostenského oprávnění pro gastronomii?
Toužíte po rychlém a efektivním vyřešení situace?

Potřebujete být v novém oboru podnikání samostatní a v dané pozici kompetentní?
Přejete si mít svůj vlastní provoz, který je profitabilní a zdravý?
Chcete mít uvedeno své jméno na dveřích provozovny?
Jde vám o pracovní povolení v EU nebo časem i o Výuční list?
… tento kurz je odpovědí na tyto otázky.

Být svým pánem a podnikat na své jméno, to je oč tu běží!

 • Můžete se těšit na:
  Komfortní, individuální přístup, výuku v profesionálním a pozitivním prostředí. Dále na Osvědčení s platností v zemích Evropské unie o získání profesní kvalifikace, které vyžaduje Živnostenský úřad. Navíc, tento významný profesní dokument odpovídá úrovni evropského rámce kvalifikací – Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF).
 • Kurz je určen:
  Všem zájemcům, kteří chtějí získat Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost a podnikat v oboru gastronomie na své jméno, mít svůj bar, kavárnu, bistro nebo restauraci, street food, pojízdnou kavárnu, food truck, vinárnu, jídelnu, penzion, atd …
 • Kurzovné:
  V ceně kurzovného je vždy zahrnuto vše, včetně 21% DPH, studijních materiálů a podkladů ke kurzu a výuce, psacích potřeb, práce lektora(ů), spotřeby surovin, režijních nákladů, pitného režimu, státní zkoušky a výše uvedeného státního osvědčení.
 • Bonus:
  A aby toho nebylo málo, částku za tento kurz si zčásti můžete uplatnit jako daňový odpočet. Od daňového základu lze odečíst i úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.