Živnostenské oprávnění

hostinská činnost

39 950 Kč

Získejte pro sebe Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost.

Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost to je, oč tu běží.

Jedná se o živnost řemeslnou (příloha č. 1, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.),  a získání je podmíněno vzděláním v oboru. Pokud jste vyučení jako kuchař nebo číšník, máte maturitní vysvědčení ze střední hotelové školy nebo jste vystudovali vysokoškolské vzdělání v oboru, dostanete živnost bez jakýchkoli problémů. Stejně tak to bude v případě, že úspěšně absolvujete tento kurz, který je zakončen státní zkouškou dle NSK a předáním Osvědčení o úplné Profesní kvalifikaci. Toto Osvědčení, které od nás získáte nahrazuje výuční list, rekvalifikační kurz a praxi. Ihned po absolvování tedy můžete zažádat o Živnostenské oprávnění bez dalšího dokládání praxe, vzdělání, nebo garanta!

Výhodou celého programu, který je zaměřen na podnikání v gastronomickém oboru je mimo jiné i okamžitá a výrazná úspora času, energie a budoucích financí. Přidáme rady a tipy, jež jinde nezískáte a které vám začátky podnikatelského života v mnohém ulehčí a usnadní.

Po tomto kurzu nebudete již na nikom závislí a ihned zahájíte podnikání se svým Živnostenským oprávněním na Hostinskou činnost, které vám obratem vystaví kterýkoli Živnostenský úřad v ČR na základě uznání odborné způsobilosti, dle zákona. S námi minimalizujete náklady, chápete souvislosti a maximalizujete zisk od prvního dne, kdy se potkáme. V případě tohoto kurzu v tom jdeme ještě dál.

S přihlášením do kurzu doporučujeme neváhat a včas si zajistit místo v kurzu. Pro hladký průběh je také  zapotřebí se řádně připravit v pohodlí domova z podkladů, které vám zašleme. Poté budeme v kontaktu a nápomocni s přípravou, která je u každého individuální.

Výhradně pro moudré, inteligentní a svědomité osobnosti.

Ctíte pořekadlo, že čas jsou peníze?
Nechcete mít odpovědného zástupce, ale vše si řídit sami?
Nesnášíte pocit být někomu vděčni a stále na někom závislí?
Přemýšlíte o tom, že byste podnikali v Hostinské činnosti?
Rádi byste měli jistotu získání Živnostenského oprávnění pro svůj provoz?
Toužíte po rychlém a efektivním vyřešení situace?
Potřebujete být v novém oboru podnikání samostatní a v dané pozici kompetentní?
Přejete si mít svůj vlastní provoz, který je profitabilní a zdravý?
Na dveřích provozovny chcete uvést své jméno u Odpovědné osoby?
Chcete mít dokonalý přehled o legislativě a vidět pod pokličku podnikání v gastronomii?
Sníte o úspěšném podnikání a ziskovosti?

Být svým pánem a podnikat na své jméno. To je jediná správná cesta!

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Náplň hostinské činnosti je primárně příprava a prodej pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřeba v provozovně, v níž jsou prodávány, ale také prodej přes ulici. V rámci živnosti na hostinskou činnost je možno i poskytovat ubytování. Pokud zůstane zachována povaha živnosti, lze provádět také prodej pomocí automatů, ale i doplňkový prodej a provozování her.

 • Můžete se těšit na:
  Komfortní kurz, individuální přístup, výuku v profesionálním a pozitivním prostředí. Dále na Osvědčení s platností v zemích Evropské unie o získání Profesní kvalifikace, které budete předkládat Živnostenskému úřadu pro uznání odborné způsobilosti, dle zákona. Navíc, tento významný profesní dokument odpovídá úrovni evropského rámce kvalifikací – Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF) a díky němu získáte pracovní povolení vykonávat profesi ve všech zemích EU.
 • Kurz je určen:
  Všem zájemcům, kteří chtějí získat Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost a podnikat v oboru gastronomie na své jméno. Nezáleží na tom, jestli chcete provozovat bar, café bar, kavárnu, bistro nebo monotematickou speciálku či restauraci, street food, pojízdnou kavárnu, food truck, gastro stánek, vinárnu, jídelnu, penzion, hotel, motorest, camp, atd … Na vše budete mít oprávnění.
 • Zkouška:
  Dokládá vaší odbornou způsobilost vykonávat danou profesi. Probíhá před autorizovanou osobou s autorizací pro příslušnou Profesní kvalifikaci. Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč, který úspěšně podstoupí zkoušku získává Osvědčení o Profesní kvalifikaci, které je podmínkou pro získání Živnostenského listu. Celý systém je garantován Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci s resortními ministerstvy.
 • Kurzovné:
  V ceně kurzovného je vždy zahrnuto vše, včetně studijních materiálů a podkladů ke kurzu a výuce, externích konzultací během přípravy, psacích potřeb, práce lektora(ů), spotřeby surovin, režijních nákladů, občerstvení v průběhu kurzu, práce autorizované osoby, státní zkoušky a výše uvedeného státního osvědčení.
 • Bonus:
  A aby toho nebylo málo, probereme kompletní legislativu a pomůžeme s orientací na trhu.