Živnostenské oprávnění

hostinská činnost

39 950 Kč

Získejte náskok před ostatními. 

Exkluzivní kurz pro zájemce o Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost.

Jedná se o živnost řemeslnou (příloha č. 1, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.),  a získání je podmíněno vzděláním v oboru. Pokud jste vyučení jako kuchař nebo číšník, máte maturitní vysvědčení ze střední hotelové školy nebo jste vystudovali vysokoškolské vzdělání v oboru, dostanete živnost bez jakýchkoli problémů. Stejně tak to bude v případě, že úspěšně absolvujete tento kurz, který je zakončen státní zkouškou dle NSK a předáním Osvědčení o úplné Profesní kvalifikaci. Toto nahrazuje výuční list, rekvalifikační kurz a praxi. Ihned po absolvování můžete zažádat o Živnostenské oprávnění bez dalšího dokládání praxe, vzdělání, nebo garanta!

Výhodou celého programu je mimo jiné i výrazná úspora času, energie a financí!

Po tomto kurzu nebudete již na nikom závislí a ihned zahájíte podnikání se svým Živnostenským oprávněním na Hostinskou činnost, které vám obratem vystaví kterýkoli Živnostenský úřad v ČR na základě uznání odborné způsobilosti, dle zákona. S námi minimalizujete náklady, chápete souvislosti a maximalizujete zisk od prvního dne, kdy se potkáme. V případě tohoto kurzu v tom pokračujeme a jdeme ještě dál.

S přihlášením do kurzu doporučujeme neváhat a včas si zajistit místo v kurzu. Pro hladký průběh je také  zapotřebí se řádně připravit v pohodlí domova z podkladů, které vám zašleme. Poté budeme v kontaktu a nápomocni s přípravou, která je u každého individuální.

Živnostenské oprávnění – Hostinská činnost je pro moudré, inteligentní a svědomité, jež si odpoví na tyto otázky kladně:

Ctíte pořekadlo, že čas jsou peníze?
Nechcete mít odpovědného zástupce, ale vše si řídit sami?
Nesnášíte pocit být někomu vděčni a stále na někom závislí?
Přemýšlíte o tom, že byste podnikali v Hostinské činnosti?
Rádi byste měli jistotu získání Živnostenského oprávnění pro svůj provoz?
Toužíte po rychlém a efektivním vyřešení situace?
Potřebujete být v novém oboru podnikání samostatní a v dané pozici kompetentní?
Přejete si mít svůj vlastní provoz, který je profitabilní a zdravý?
Na dveřích provozovny chcete uvést své jméno u Odpovědné osoby?

Být svým pánem a podnikat na své jméno, to je oč tu běží!

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

 • Můžete se těšit na:
  Komfortní, individuální přístup, výuku v profesionálním a pozitivním prostředí. Dále na Osvědčení s platností v zemích Evropské unie o získání Profesní kvalifikace, které budete předkládat Živnostenskému úřadu pro uznání odborné způsobilosti, dle zákona. Navíc, tento významný profesní dokument odpovídá úrovni evropského rámce kvalifikací – Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF) a díky němu získáte pracovní povolení vykonávat profesi ve všech zemích EU.
 • Kurz je určen:
  Všem zájemcům, kteří chtějí získat Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost a podnikat v oboru gastronomie na své jméno, mít svůj bar, café bar, kavárnu, bistro nebo restauraci, street food, pojízdnou kavárnu, food truck, gastro stánek, vinárnu, jídelnu, penzion, hotel, motorest, camp, atd …
 • Zkouška:
  Dokládá vaší odbornou způsobilost vykonávat danou profesi. Probíhá před autorizovanou osobou s autorizací pro příslušnou Profesní kvalifikaci. Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč, který úspěšně podstoupí zkoušku získává Osvědčení o Profesní kvalifikaci, které je podmínkou pro získání Živnostenského listu. Celý systém je garantován Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci s resortními ministerstvy.
 • Kurzovné:
  V ceně kurzovného je vždy zahrnuto vše, včetně studijních materiálů a podkladů ke kurzu a výuce, externích konzultací během přípravy, psacích potřeb, práce lektora(ů), spotřeby surovin, režijních nákladů, občerstvení v průběhu kurzu, práce autorizované osoby, státní zkoušky a výše uvedeného státního osvědčení.
 • Bonus:
  A aby toho nebylo málo, probereme kompletní legislativu a pomůžeme s orientací na trhu.