Barman – státnice

státní zkouška

6 950 Kč

Výuční list na Barmana.

Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici a jsou obecně mezi lidmi pozitivně vnímané. Ví se, že absolventi státní zkoušky jsou dobře připravení. V tomto programu vás čeká obhajoba vašich dosavadních znalostí a zkušeností v práci za barem.

Státní zkouška Barman(ka), před pověřenou Autorizovanou osobou.

Prověříme vaše vědomosti a připravenost. Na pořadu dne bude mimo teoretických znalostí také praxe a práce za barem, příprava koktejlů. Zvláštní důraz je kladen na projev barmana, komunikaci s hostem, prezentaci práce a celkovou péči o hosta. Zkouška vás v mnohém posune. Může být také vaší úspěšnou životní lekcí, ze které si odnesete cenné zkušenosti.

Absolvování státní zkoušky garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností.

Státní zkouška je určena našim absolventům, ale také všem zájemcům, kteří mají potřebné znalosti třeba z praxe, nicméně potřebují potvrdit svou dosavadní odbornost nebo chtějí mít řádně ukončené vzdělání podloženo státním Osvědčením na Profesní kvalifikaci Barman(ka). Osvědčení vám otevře cestu k lepším pracovním nabídkám u nás i v zahraničí a také díky němu získáte pracovní povolení v zemích EU.

Zkouška se koná ve školícím centru Barového institutu ve vypsaných termínech, případně po dohodě v individuálním termínu a čase, který vám nejlépe vyhovuje. Každý účastník má k dispozici plnohodnotné a plně vybavené barmanské pracoviště. Pracuje se za americkým barem s tím nejlepším vybavením a ingrediencemi.

S přihlášením na státní zkoušku doporučujeme neváhat a včas si zajistit místo. Pro hladký průběh je také zapotřebí se řádně na zkoušku připravit z podkladů, které vám zašleme.

Jistota absolvování státní zkoušky na první dobrou.

Chcete – li mít jistotu, že zkoušku nebudete muset při neúspěchu opakovat, doporučujeme absolvovat náš Bartender Course, případně Individuální nebo kurz Barkeeper. Naše kurzy vás na zkoušku dobře připraví. Navíc vám může státnice na vybraný kurz i časově a termínově navazovat. Je to efektivní a uspoříte tak svůj čas, nervy i finance.

PROČ SLOŽIT STÁTNÍ ZKOUŠKU?

Protože absolvování státní zkoušky garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Uchazeči tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce nejen u nás, ale i v zahraničí. Úspěšný uchazeč získá Vysvědčení – Osvědčení o profesní kvalifikaci Barman(ka), dokládající jeho znalosti a zejména dovednosti barmanského oboru, které podporují jeho výkon, kariéru, možnosti.

Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto Osvědčení vydáváno a garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech. V neposlední řade vám také zajistí pracovní povolení v zemích EU.

 • Můžete se těšit na:
  Zkoušku v malém počtu stejně naladěných osob, individuální přístup, profesionální a pozitivní prostředí. Dále drobný dárek, státní Osvědčení na Profesní kvalifikaci Barman(ka) a hlavně nové zážitky a příležitosti.
 • Nafasujete:
  Pro každého účastníka zkoušky jsou připraveny mimo jiné studijní materiály a podklady, dále barmanská zástěra, barmanské vybavení, psací potřeby, pitný režim.
 • Profil:
  Absolvent státní zkoušky Barman(ka), (kód: 65-009-H) dokáže sobě i ostatním, že je ve svém oboru kompetentní a vzděláný. Orientuje se v barové nabídce, ovládá práci za barem, vyzná se v rozličném spektru koktejlů a umí své znalosti uplatnit.
 • Státní Osvědčení:
  Osvědčení s platností v zemích Evropské unie o získání Profesní kvalifikace
  Barman(ka), dále potvrzení o státní zkoušce a dobropis. Tyto významné profesní dokumenty odpovídají úrovni Evropského rámce kvalifikací – Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF). Vše dle platné legislativy a v souladu s resortními ministerstvi.
 • Zkouškovné:
  V ceně je vždy zahrnuto vše, včetně studijních materiálů a podkladů ke kurzu a výuce, psacích potřeb, práce autorizované osoby, spotřeby surovin, režijních nákladů, pitného režimu a výše uvedených Osvědčení a dokumentů.