Barman/ka – státnice

státní zkouška

5 450 Kč

Výuční list na Barmana/Barmanku.

Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici a jsou obecně mezi lidmi pozitivně vnímané. Ví se, že absolventi státní zkoušky jsou dobře připravení. V tomto programu vás čeká obhajoba vašich dosavadních znalostí a zkušeností v práci za barem. Osvědčení vám otevře cestu k lepším pracovním nabídkám u nás i v zahraničí a také díky němu získáte pracovní povolení v zemích EU.

Zkouška profesní kvalifikace Barman/Barmanka (kód: 65-009-H), se koná před pověřenou Autorizovanou osobou.

Prověříme vaše vědomosti a připravenost. Na pořadu dne bude mimo teoretických znalostí také praxe a práce za barem, příprava koktejlů. Zvláštní důraz je kladen na projev Barmana/Barmanky, komunikaci s hostem, prezentaci práce a celkovou péči o hosta. Zkouška vás v mnohém posune. Může být také vaší úspěšnou životní lekcí, ze které si odnesete cenné zkušenosti.

Absolvování státní zkoušky garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností.

Státní zkouška je určena našim absolventům a koná se v Barovém institutu ve vypsaných termínech, případně po dohodě v individuálním termínu a čase, který lépe vyhovuje. Navíc vám může státnice na vybraný kurz i časově a termínově navazovat. Je to efektivní a uspoříte tak čas, nervy i finance. Každý účastník má k dispozici plnohodnotné a plně vybavené barmanské pracoviště. Pracuje se za americkým barem s tím nejlepším vybavením a ingrediencemi.

S přihlášením na státní zkoušku doporučujeme neváhat a včas si zajistit místo. Pro hladký průběh je také zapotřebí se řádně na zkoušku připravit.

PROČ SLOŽIT STÁTNÍ ZKOUŠKU?

Protože absolvování státní zkoušky garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Uchazeči tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce nejen u nás, ale i v zahraničí. Úspěšný uchazeč získá Osvědčení o profesní kvalifikaci Barman/Barmanka, dokládající znalosti a zejména dovednosti barmanského oboru, které podporují výkon, kariéru, možnosti.

Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto Osvědčení vydáváno a garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech. V neposlední řadě vám také zajistí pracovní povolení v zemích EU.

 • Můžete se těšit na:
  Zkoušku v malém počtu stejně naladěných osob, individuální přístup, profesionální a pozitivní prostředí, státní Osvědčení na profesní kvalifikaci Barman/Barmanka a hlavně nové zážitky a příležitosti.
 • Nafasujete:
  Pro každého účastníka zkoušky jsou připraveny mimo jiné studijní materiály a podklady, dále barmanská zástěra, barmanské vybavení, psací potřeby, pitný režim.
 • Profil:
  Absolvent státní zkoušky Barman/Barmanka (kód: 65-009-H) dokáže sobě i ostatním, že je v oboru kompetentní a vzdělaný. Orientuje se v barové nabídce, ovládá práci za barem, vyzná se v rozličném spektru koktejlů a umí své znalosti uplatnit.
 • Státní Osvědčení:
  Osvědčení s platností v zemích Evropské unie o získání Profesní kvalifikace
  Barman/Barmanka – významný profesní dokument odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací – Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF). Vše dle platné legislativy a v souladu s resortními ministerstvi.
 • Zkouškovné:
  V ceně je vždy zahrnuto vše, včetně studijních materiálů a podkladů ke kurzu a výuce, psacích potřeb, práce autorizované osoby, spotřeby surovin, režijních nákladů, pitného režimu a výše uvedeného Osvědčení spolu s nezbytnými dokumenty.